Видеокурс обучения диагностике Вега Тест на польском языке

Новый видеокурс обучения диагностики организма по методу Вега тест на польском языке.

? Описание видеокурса: длительность 4,5 часа. Обьем видео – 6,2 Гигабайт. Качество – высокое разрешение HD 1280×720  (формат MP4) С синхронным переводом на польский  язык

Стоимость видеокурса с синхронным переводом на польский язык 350 евро ( с онлайн консультацией и выдачей сертификата), 300 евро (без консультации и сертификата).

Изучив видеокурс вы узнаете:

✅ Введение в диагностику , что мы измеряем.

✅ Техника измерений щупом. Правильное положение руки, тела, пациента. Разбор ошибок

✅Простейшие диагностические тесты, алгоритм работы

✅Обзор возможностей метода. Случаи из практики. Показательная диагностика пациента

✅Возможности лечения. Частотное и биорезонансное лечение.

Как получить платные Видеоуроки: Оплатите удобным способом, здесь реквизиты оплаты .  И сообщите об оплате по мессенджеру вайбер, Вотцапп +38(097)522-28-29 или электронной почте info@vrtest.kiev.ua . Мы вышлем вам ссылку для скачивания. Ассоциация Оздоровительной медицины приглашает вас на наши индивидуальные и онлайн групповые курсы обучения по медицине.

Nowy kurs wideo do treningu diagnostyki ciała za pomocą testu Vega w języku polskim.
Opis kursu wideo: czas trwania 4,5 godziny. Objętość wideo wynosi 6,2 GB. Jakość – wysoka rozdzielczość HD 1280 × 720 (format MP4) Przy jednoczesnym tłumaczeniu na język polski

✅Koszt kursu wideo z tłumaczeniem symultanicznym na język polski wynosi 350 euro (z konsultacją online i wydaniem certyfikatu), 300 euro (bez konsultacji i certyfikatu).

✅Po przestudiowaniu kursu wideo nauczysz się:
Wprowadzenie do diagnozy, którą mierzymy.

✅Technika pomiaru sondy. Prawidłowa pozycja ramienia, ciała, pacjenta. Błąd parsowania

✅Najprostsze testy diagnostyczne, algorytm pracy

✅Omówienie możliwości metody. Przypadki z praktyki. Indykatywna diagnoza pacjenta

✅Opcje leczenia Częstotliwość i leczenie biorezonansowe.

Jak uzyskać płatne samouczki wideo: Zapłać w wygodny sposób, tutaj szczegóły płatności. I poinformuj o płatności za pośrednictwem komunikatora Viber, Votsapp +38 (097) 522-28-29 lub e-mail info@vrtest.kiev.ua. Wyślemy ci link do pobrania. Stowarzyszenie Medycyny Zdrowia zaprasza na nasze indywidualne i internetowe kursy grupowe z zakresu medycyny.

Оставить комментарий